Volquartzen Consult

Volquartzen Consult tilbyder erhvervspsykologiske konsulentydelser med fokus på kvalitet, transparens og troværdighed i de leverede ydelser.

Kontakt

Erhvervspsykolog

Poul Volquartzen har gennem Cand. Psych. studiet, omfattende efteruddannelser, officiel autorisation og specialistgodkendelse fra Dansk Psykologforening samt mere end 25 års arbejde som konsulent og leder i konsulentbranchen erhvervet en omfattende viden og indsigt i menneskelige reaktioner og dynamikker i erhvervsrettede kontekster. Hans arbejdsområde er konsultation i organisation og ledelse.

Læs mere

Virksomhedsprofil

Volquartzen Consult er ejet og drevet af erhvervspsykolog (Cand. Psych.) Poul Volquartzen.

Virksomheden tilbyder erhvervspsykologiske konsulentydelser med fokus på kvalitet, transparens og troværdighed i de leverede ydelser.

I en tid, hvor fokus ligger på størrelse og masseproduktion – også i konsulentbranchen – har filosofien fra starten været at gå den modsatte vej.

I praksis udmøntes denne filosofi på følgende måde:

 • Klar besked til kunden om, hvad der inden for de givne rammebetingelser er muligt, – og hvad der ikke er muligt.
 • Så få konsulenter som muligt på den givne opgave.
 • Så lidt konsulenttid som muligt forbrugt på opgaven.
 • “Keep it simple” i opgaveudførelsen.

En sådan tilgang kan kun gennemføres af erfarne konsulenter med en solid faglig ballast inden for deres faglige niche. Det tager mange år og kræver en velovervejet teoretisk og metodisk stillingtagen at efterleve en sådan filosofi på ofte komplekse opgaver.

Volquartzen Consult leverer sådanne ydelser, dels via ejeren, dels gennem et netværk af samarbejdspartnere, der kun tilknyttes opgaver, såfremt de har en dokumenteret, særlig ekspertice.

Alle konsulentydelser – selv konceptbårne forløb som eksempelvis lederudviklingsforløb – tilpasses og/eller skræddersyes efter kundens/deltagernes særlige behov og specifikke ønsker.

Alle ydelser udføres hele vejen af enten ejeren eller projekttilknyttede samarbejdspartnere med erhvervspsykologisk baggrund. Der er med andre ord  ingen lette/billige løsninger i form af medhjælpere, der varetager backoffice opgaver, hvor kunden ikke kan gennemskue det. Kun der, hvor det vil være fagligt forsvarligt tilknyttes ikke faguddannet personale på en given opgave, – og i så fald kun efter forudgående advisering og til en lavere pris.

 

Kontakt

Opgaver gennem årene

Poul Volquartzen har alene eller sammen med  samarbejdspartnere gennem årene løst opgaver i et spænd fra lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og universiteter  til internationale virksomheder (A.P. Møller/Maersk, UNHCR, Vestas, EU Kommissionen, Bombardier mv.). Poul har på de på denne hjemmeside anførte opgaver været designeren af projektet og har undervejs varetaget projektledelsesfunktionen.

Han har gennem årene undervist på diverse universitære uddannelser, herunder på psykologistudiet, Århus Universitet, på MBA uddannelser i forandringsledelse på Syddansk Universitet mv.

Poul Volquartzen har bl.a. arbejdet med (i tilfældig rækkefølge):

 • Teambuilding af medarbejder- og ledelsesgrupper og teambuilding af  multikulturelle ledelses- og medarbejdergrupper.
 • Ledelseskonsultation/coaching (langvarige udviklings- og forandringsforløb) i en lang række organisationer og virksomheder og for en lang række enkeltpersoner. 
 • Test, Rekruttering og Search and Selection. 
 • Tiltrækning og fastholdelse af ledere og nøglemedarbejdere. 
 • Organisations- og ledelsesudvikling.
 • Strategikonsultation og design og gennemførelse af HR-relaterede udviklings-opgaver i forbindelse med fusioner, personalepolitiske implementeringsopgaver og diverse forandringsprocesser.
 • Længerevarende udviklingsforløb for ledere (1/2 – 2 års varighed), både på åbne kurser og i lukkede, virksomhedsinterne forløb. 

Poul Volquartzen har gennem årene i forskelligt regi løst opgaver for en bred vifte af kunder, her nævnes i tilfældig rækkefølge: Maersk, Vestas, Bombardier, Aarhus og Københavns Kommuner, UNHCR, Rambøll, EU Kommissionen, Velux, B&O, Crecea, Københavns Universitet, Århus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, div. University Colleges og andre uddannelsesinstitutioner samt en lang række folkeskoler og andre private og offentlige organisationer.

 

Løbende opgavetyper

Poul Volquartzen fungerer som personlig coach for en række ledere/topledere og arbejder i dag overvejende med længerevarende organisations- og lederudviklingsforløb, rekruttering, coaching,  teambuilding og strategi og udviklingsprojekter i grænselandet mellem ledelses-, team- og organisationsudvikling.

Test og rekrutteringer tager efterhånden en større og større plads i opgaveporteføljen; den erfarne erhvervspsykologs blik for jobkandidaternes bagvedliggende personlighed og vurderingen af kandidaternes potentiale afstedkommer, at køberne af rekrutteringsydelserne typisk melder tilbage, at den psykologiske præcision i vurderingen af kandidaternes egnethed og match med organisationen er på væsentligt højere niveau end de rekrutteringsydelser, de tidligere har fået leveret.

Ud over ovenstående opgavetyper tilknyttes Poul jævnligt som ekstern projektsupervisor og designer af organisations- og/eller ledelsesudviklingsforløb for flere af landets største konsulentvirksomheder, når disse skal løse komplekse HR projekter.  

Han er desuden jævnligt coach/sparringspartner for ledelsen i de konsulentvirksomheder, han tidligere har været tilknyttet – et håndgribeligt udtryk for den faglige respekt, han nyder i konsulentbranchens inderkreds.

Test- og typecertificeringer
 

JTI

MBTI Trin 1

MBTI Trin 2

ACE

DISC

GPP-I

FIRO-B

MPA

Belbin Team Roles

m.fl.

De anvendte test opdateres og udskiftes løbende efter klienternes behov og ønsker.

Baggrund
 

 

 

Poul Volquartzen har gennem Cand. Psych. studiet og sideløbende/efterfølgende mere end 25 års arbejde i konsulentbranchen erhvervet en omfattende viden og indsigt i menneskelige reaktioner og dynamikker i erhvervsrettede kontekster og aktiviteter. Hans arbejdsområde er udvikling af mennesker i deres virke i organisationer  som medarbejdere og ledere. 

Poul har siden 1988 arbejdet som konsulent/erhvervspsykolog og leder i konsulentbranchen og han har gennemført omfattende efteruddannelser inden for såvel systemiske, kognitive og psykodynamiske forståelsesvinkler. Gennem årene har Poul  gennemført nationale og internationale efteruddannelser og certificeringer for et beløb i millionklassen.

Derudover har han officiel autorisation samt godkendelse som Certificeret Specialist af Dansk Psykologforening.

Erhvervspsykologi og ledelse
 

 

Der er i Danmark er meget få erhvervspsykologer, der på egen krop har oplevet at have et ledelsesansvar, der rummer ansvar for national og international strategi og virksomhedsudvikling indbefattende økonomi, medarbejdere, salg/markedspleje og interessenthåndtering.

Poul Volquartzen er én af disse få; Han har i sine tidligere ansættelser bl.a. været leder i Rambøll Management A/S (chef for den del af virksomheden, der arbejder med ledelses- og organisationsudvikling i hele Europa) og før det i Crecea (udviklingschef og chef for læger og psykologer i virksomheden).

Han tilbyder dermed en usædvanlig blanding af reel ledelseserfaring kombineret med en teoretisk uddannelse, der er målrettet Volquartzen Consults ydelsesfelt: kvalitetsbaseret, erhvervspsykologisk konsultation inden for organisation og ledelse. 

Kontakt mig

Volquartzen Consult Aps

Kirkebakken 5
8330 Beder
Tlf. 31 45 00 70
Mailto: poul@volquartzen.dk
www.volquartzen.dk

Volquartzen Consult Aps
Stokrosevej 67
8330 Beder
Tlf. 31 45 00 70
Mailto: poul@volquartzen.dk
www.volquartzen.dk